Geocaching nás prostě baví
Geocaching Team Rychlá rota

Norsk kekovn - st pt

Nam dalm zajmavm clem je Geirangerfjord. Prohlme si fjord z paluby vyhldkov lodi. Ndhern msto moe se oste zaezv do strmch skal, na kterch jsou tu a tam ve vce nkolik destek metr vidt izolovan farmy (chcete-li si na n podit teba krvu, muste si patrn tele vynst na hbet ternem, kter m z kekaskho hodnocen tyi a pl hvzdiky) a do fjordu zvolna piplouvaj a zase se s nm lou velk zaocensk lod pln turist.

Ti ale maj stoprocentn servis na beh se dostvaj vlastnmi luny, hned po vystoupen maj na molu k dispozici palubn bar, nsleduje takka povinn foto s lepou vikingskou bojovnic (pilbice s rohy nesm chybt, samozejm), nstup do autobusu a odjezd na horu Dalsnibba vypnajc se nad moem do vky 1500 metr. Klikat silnika od Geirangerfjordu je znma jako Trol cesta a ad se mezi nejznmj v Norsku. Jako jedna z mla nekon na nkterm z mstnch masiv, ale je prjezdn.
Zastavujeme na parkoviti nad serpentinami. Nedaleko Trol cesty je jeden kilometr vysok skaln stna, proslaven milovnky adrenalinu skkajcmi s padkem z jejho vrcholku. Mnoz dky nepedvdatelnm poryvm vtru mezi sklami nejeden zaplatil svj seskok ivotem a padk u zde dnes nepat mezi povolenou vstroj do hor, na kadm kroku si ale mete koupit pohled s parautistou vrhajcm se do neznma. Vstup na tuto vyhldku je asov ponkud nronj a tak dvme dohromady skupinku esti lid a vyrme k nkolik kilometr vzdlenmu ledovcovmu jezeru. Po nenronm stoupn se po nkolika stovkch vkovch metr ocitme v pln jinm svt liduprzdn dol s przranm ledovcovm, i v ervenci napl zamrzlm jezrkem, nad kterm se vypn skaln masiv s ledovcem ndhera! Osobn si v ledov pichlav vod jen osvuji palec na nohou, ale najdou se v na vprav i tac, kte se v ledov vod smo po krk.

Ledov..!

Ledov..!

Po sestupu do zkladnho tbora pokraujeme na horu Dalsnibba. Skutenost nm opt vyr dech od hladiny moe se plhme serpentinami a do vky 1500 metr. Cestou mjme nkolik aut, jejich chladic systm nevydrel zt. Po zk otolinov cest z jedn strany ohranien nkolikametrovm srzem a z druh strany sklou se prohn autobusy a ostr zatky jsou pln adrenalinu.
dn velk turistika se nekon cesta kon na samotnm vrcholku hory parkovitm, na kterm u postv nkolik autobus a aut. Pokochme se a vyrme na odlov GC799F Challenge #6 - Geiranger.
Keka je ukryt nkolik destek metr od hlavnho turistickho nporu v kamennm moi. Hint "vedle velkho kamene pikryt menmi" slibuje prima hledn, ale GPS signl je stoprocentn a keka je za pr okamik nae. Naposledy si uvme skvlho vhledu za slunenho dne a vyrme do tboit.

Found It!

Found It!

Eka na vrcholku Dalsnibby. Za Ekou je vidt Geirangerfjord a ta teka, to je lo

Eka na vrcholku Dalsnibby
Za Ekou je vidt Geirangerfjord a ta teka, to je lo

Nov den je opt proslunn a v dobr nlad se chystme na tru pohom Jotunheimen (esky Domov obr), nam clem je pohled na osmnct kilometr dlouh mornov jezero Gjende. Turistick pina se obas neznateln vine v kamennm poli krajinou, kde jedinou vegetac jsou liejnky a borv. Stle stoupme a po pr destkch minut jdeme hebenovku. V krsnm poas takka bez jedinho mrku se zdli ozve rachot hromu nkolik destek kilometr od ns v jednom z mnoha horskch dol je erno.
Dosahujeme skaln stny s ndhernm vhledem na modr jezero pod nmi (bez slov jako ndhern, asn, neuviteln se Norsko ned popsat..).

 ipene nad jezerem Gjende

ipene nad jezerem Gjende

Boue se k nm stle bl a ozvny hrom odrejc se od okolnch dol nevst nic dobrho jsme ve vce kolem 1500m a ek ns nkolikakilometrov cesta zpt po hebeni. Volme urychlen taktick stup, boue se natst st a vybj si posledn energii pr kilometr ped nmi.
Pro ns je to jasn vzva opoutme turistickou pinu a mme do pl kilometru vzdlenho dolka zalogovat keku GCKAQQ Jotunheimen - Gjendesheim. Cesta k n nen zludn a podle logu zde opt nejsme ani prvn a patrn ani posledn eskou vpravou.

 Ped Eky geoinstinktem se keka neschov

Ped Eky geoinstinktem se keka neschov

Nae cestovn se chl ke konci, na jeden den se zastavujeme u vodopdu Vettifossen, se svmi 275 metry nejvtho v severn Evrop a pak u ns vt Oslo.
U Frognerova parku vystupujeme z autobusu, zapnm Colorado a nejbli keka je estnct metr od ns! Je to GCMAKQ Hanging from the gates, klasick magnetick mikrona.
Vydvme se do parku a hned ns zaujm nkolik destek stan nedaleko, je slyet muzika jdeme zjistit, co se dje. Do podkovy seazenm stanm vvod pdium s maxiobrazovkou a prostor mezi nimi je zaplnn nkolika destkami dalekohled vech monch velikost. No jasn, dnes bude zatmn Slunce! Zde v Oslu sice jen cca 40%, ale je penen obraz ze Sibie, kde bude zatmn pln.
Pokud zrovna nechcete sledovat zatmn na vlastn oi, ve stanech probh program od prezentace agentury ESA a po prodej nhrdelnk vybrouench z meteorit.
Jeden z "hvzd" obsluhujc teleskopy se s nmi pi pohledu na nae Colorado pipnut k batohu dv do ei: Keei? Perfektn, j tak! a tak dostvme informace nejen o zatmn Slunce ale i o kekch v okol. as ale plyne rychleji, ne je mil, loume se a vyrme na prohldku msta spojenou s kekovnm.
 Eka spolu s norskm astronomem-keerem sleduj zatmn Slunce

Eka spolu s norskm astronomem-keerem sleduj zatmn Slunce

Ani v Oslu o keky nen nouze a opt na ns z mnoha log vykukuj esk nicky. Nechceme kvli kekovn pijt o pohled na fragmenty vikingsk lodi, o muzeum voru Kon-Tiky a polrn expedice na lodi Fram nedaleko a mstn lodn hromadnou dopravou mme na poloostrov Bygdoy. Keky jsou samozejm i zde - GC10AJW Vikings on the move? nebo GC1AE04 Kon-Tiki - Catch #60. Vechny nezludn, ale u jsme peci jen "uapkan" a dnen odlov je tak u konce. Tragick zprva ns ek v autobuse dolo pivo! No, snad u to tch pr dn njak doklepeme..

Po odjezdu z Norska u ns ek jen Lbeck, zde se souadnicemi opt pomh ptel na telefonu Pete z p+a+j tmu a po Lbecku u je v plnu jen non pesun do Prahy.

Ped cestou jsme mli lehk obavy peci jen, osm tisc kilometr v autobuse nen mlo, span ve stanech za polrnm kruhem jsme mli tak jako premiru, ale Norsko si budeme pamatovat jako zemi s krsnou, panenskou prodou, kter doke pekvapit i po mnoha dnech putovn po jejch fjordech i horch. Mte-li pocit, e je to daleko nebo je tam zima, hote pochybnosti za hlavu a vyrate smr sever slovy klasika:

"Na pokraji smrti hladem, na pokraji smrti vyerpnm, ale stlo to za to!"End

End


Pokraovn:
Norsk kekovn - st prv
Norsk kekovn - st druh
Norsk kekovn - st tet
Norsk kekovn - st tvrt[ Zpět ]
©2008-2023 Rychlá rota