Geocaching nás prostě baví
Geocaching Team Rychlá rota

Norsk kekovn - st tet

Po kekovn v Lillehameru vyrme dle na sever. Tentokrt je v naem hledku Nrodn park Rondane. zk, prudk serpentiny ns od jezera Mj?sa vedou stle v, mjme farmy posazen v zalesnnch svazch a zhy se ped nmi otevr nhorn ploina. Jsme ve vce jednoho tisce metr nad moem, kolem spolu se stromy miz i posledn typick nzk sruby se zatravnnou stechou a nae vprava zastavuje na parkoviti Spranghaugen na hranici parku.

Nrodn park Rondane

Nrodn park Rondane

Vyrme k sedm kilometr vzdlenmu jezeru Rondvatnet. Prvn kilometry cesty se ped nmi odvj nekonen pln kolem s horami na pozad - dn stromy, dn kee, jen kameny, liejnky, zakrsl jalovce, tu a tam borv. Necvien oko snadno ztrat pojem o mtku i o vzdlenosti. Fouk erstv vtr, teplota nepesahuje patnct stup.

Cesta na Vinjeronden

Cesta na Vinjeronden

Po hodin svin chze se v dli objevuj typicky erven stny horsk chaty Rondvassbu, pikren pod skaln stnou na behu jezera. Mimochodem, ona typick erven barva, kterou je mon vidt na takka vech stavench v Norsku se kdysi vyrbla z tres krve a zklad z tresky byl pouvn i na barvu lutou pro jej vrobu se pouvala tres lu. Nabrme erstv sly vydvme se dle do hor. Chceme zdolat jeden z deseti dvoutiscovch vrcholk Rondane, horu Vinjeronden. Po nkolika stech metrech miz i posledn vegetace a turistick cesta, znaen tu a tam ckancem erven barvy na jedinm, eho je zde krom liejnk dostatek, tedy kamenech, se neznateln vine horskm dolm.

Vstup horskm dolm

Vstup horskm dolm

Pestoe je polovina ervence, zima je vlezl a rukavice spolu s hukou na hlavu pichz vhod.
Kameny, kameny, kameny...
Nevil jsem tomu, ale poas se mn kadch pt minut. Jednu chvli pr, pak se piene mlha, po tvrthodince se zvedne a je jasno, za dalch deset minut sn. Na konci horskho dol, ped finlnm vstupem, cesta vede skrz snhov pole.

Milion Petr a ipene ped zvrenm vstupem na Vinjeronden

"Milion" Petr a ipene ped zvrenm vstupem na Vinjeronden

Na vrcholu Vinjeronden, ve vce 2044 metr, je viditelnost sotva dvacet metr, prudk vtr nm rve kapuce a ve je mokr, kluzk. Nezdrujeme se dlouho a sestupujeme zpt do dol. Jakoby se s nmi hora Vinjeronden chtla rozlouit - v jednu chvli vystoup z mlnch oblak, na pr minut se nm pedvede ve sv majesttn krse a zahal se zpt do mlhav edi.

Nejbli keka, GC7A07 A walk in the park, je od ns nkolik kilometr a u nm na jej odlov nezbv ani as, ani energie.


Dal den mme do Trondheimu, msta zaloenho roku 997 krlem Olafem Tryggvassonem, kter jej zrove povil na sv sdeln msto. Slvu a vnost Trondheimu pinesla o ticet let pozdji smrt krle Olafa II v bitv se vzbouenmi sedlky u Stiklestadu v roce 1030. Olaf II byl ji v roce 1035 prohlen svatm a od 11. stolet mu byl stavn chrm, znm jako Nidarsk dm, nejvt norsk stedovk stavba.
Chrm je impozantn. M vzneenost, m majesttn dui a po vstupu do era katedrly lovk jakoby mimodk zti svj hlas a zvoln krok.

Nidarsk dm

Nidarsk dm

Mme tst dostvme se do skupinky tyiceti lid, kte maj jednou za hodinu privilegium vstoupit do zkch chodeb a kamennch, toitch schodi a vystoupat a na ochoz ve dmu. Systm vbru je jednoduch a inn zrove pobl vstupnch dve chodby vedouc do nitra ve je vyrovnno tyicet idl a kdo v hodinu prohldky sed, m prvo se prohldky astnit. Prvodce i cedulky upozoruj, e prohldka rozhodn nen vhodn pro klaustrofobiky a brzy jim dvme pln za pravdu. V dlouhch, temnch chodbch sotva projde jeden lovk a pkr schodit nut k maximln opatrnosti. Odmnou je krsn vhled z ochozu nkolik destek metr nad hlavami nvtvnk.


Z Trondheimu se pesunujeme zase o nkolik set kilometr na sever.

Zastavujeme se v msteku Mo-I-Rana a n cl, souostrov Lofoty, je takka na dohled, kdy pichz nepjemn zprva trajekt, kter ns ml na ostrovech vylodit, je vyprodn a dal voln spoj jede druh den v noci.
Mme nkolik hodin ne se vymysl a ov nhradn "pln B" a m se nejlpe zabavit? No kekovnm, samozejm. Opt pichz ke slovu ptel na telefonu, tentokrt zkoum, zda je na pjmu Pe_Bo. Je, a bez vhn, obratem, po nadiktovn naich souadnic, se ze sluchtka ozval jeho hlas: "..tak nejbli keka od vs je asi tak sto edest metr..". A byla tam!
Autor keky GC125F9 nMo j sice dal do vnku obtnost tyi hvzdiky a poznmku, e se hled opravdu patn, ale to se asi jet nedoslechl nic o geoinstinktu Eky ne jsem se stihl "vyboit", drela magnetickou mikrokeku v ruce a shnla se po tuce na zalogovn.

Mezitm nabyl konkrtnjch obrys i zchrann pln na vpravy vypustme vlet do vdska a zamme jet ve na sever, ne jsme pvodn pedpokldali. Na Lofoty se dostaneme objkou pes Narvik!

Balme a vyrme. O pr destek kilometr severnji ns ek zlat heb dnenho dne - staneme se nefalovanmi polrnky, ek ns slavnostn pekroen magick zempisn ky 66 33'. Zanedlouho se na obzoru objevuje pzemn restaurace ve tvaru obrcenho kvtu doplnn o prodejnu suvenr a hlavn - s mramorovm obeliskem s npisem POLARSIRKELEN ped n. Za pr okamik tak meme uronit kroupu se zvolnm:

severn polrn kruh je dobyt!

Sice je slovy klasika zima jak v psrn, ale nlada je povznesen a na poas si nikdo nestuje nikdo, mon i dky sektu, kter se konen dostal ke slovu. Nedalek nvr je pokryto stovkami z kamene postavench pyramid a v dolku pod nm jsou vyskldan z malch kamnk pozdravy. Nelenme a svj pozdrav ptm generacm skldme i my. No, ptm generacm.. materilu je mlo a recykluje se kde se d. :)

Severn polrn kruh je dobyt!

Severn polrn kruh je dobyt!

Kdo chce, me si ve zdejm obchod za pr (destek) norskch korun pekroen polrnho kruhu certifikovat nebo si vybrat z nepebernho mnostv suvenr od obleen pes vudyptomn figurky trol a po sadu pbor. Na cenu se moc nehled, kdy se sem tak lovk znovu dostane, e, a v obchdku to velmi dobe vd. :)

Veer se soukme do spack a poprv usnme za polrnho dne - ano, konen jsme na Severu!


Pokraovn:
Norsk kekovn - st prv
Norsk kekovn - st druh
Norsk kekovn - st tvr
Norsk kekovn - st pt[ Zpět ]
©2008-2023 Rychlá rota