Geocaching nás prostě baví
Geocaching Team Rychlá rota

Norsk kekovn - st druh

Pot, co jsme si prohldli msto a hezky si zakekovali v dnsk Kodani, jsme se vydali dle na sever. Po nonm pejezdu ns poprv vt Norsko - jsme v Hamaru. Nejvt chloubou msteka je rychlobruslask drha postaven v rmci XVII. zimnch olympijskch her podanch v roce 1984 v nedalekm Lillehameru a Domkirkeonen muzeum s pozstatky stedovk katedrly, pro Nory msta vznamnho natolik, e nad rozvalinami postavili jaksi ochrann klimatizovan megasklenk.

V Coloradu nemm dnou keku pobl a tak se spolhme na ptele na telefonu Pete z p+a+j tmu je u vzhru a za chvilku nm diktuje pr nejblich souadnic. Ve je ale mimo n akn rdius a kupodivu ani u architektonicky originln een rychlobruslask drhy ve tvaru obrcen vikingsk lod nic nen. Nevad, posledn pohled na Hamar a vyrme vstc Lillehameru.

Domkirkeonen

Domkirkeonen muzeum s pozstatky stedovk katedrly

Lillehamer jsme si pedstavovali trochu vt. Msto s necelmi ptadvaceti tisci obyvateli psob pohodovm, ponkud ospalm dojmem a v duchu si promtme, jak to zde asi vypadalo ped dvaceti lety, kdy se zde poet lid urit znkolikansobil. Mstn skansen ns nechv celkem v klidu a vydvme se za kekami. To je zde otzka nejenom nahrn souadnic do navigace, ale i kvalitn ppravy trasy. Lillehamer se toti zdvh od hladiny jezera Mjøsa do tyistametrov vky na necelch dvou kilometrech a odlov keek tak znamenit prov i fyzickou kondici. Prvn nae keka GCK3K0 Masnaelva je tm, co jsme si pod pojmem keka v Norsku, pedstavovali. Turistick pinka kolem potoka s vodopdem, vudyptomn borv, mechem pokryt balvany, jednm slovem ndhera...

GCK3K0 Masnaelva

Eka loguje keku GCK3K0 Masnaelva v Lillehameru

Vydvme se dle do kopce nad Lillehamer, kde jsou skokansk mstky, kryt stadion i oteven sportovit. Arel nepsob dojmem dnho zakonzervovanho skansenu a je vidt, e i po tm ptadvaceti letech se o sportovit radnice star a dokzali pro n zde najt vyuit.

Vhled na jezero Mjøsa

Vhled od sportovnho arelu na jezero Mjøsa

V Lillehameru a okol je asi ticet keek, my z nich logujeme est a jsme rdi, e jsme rdi. Mnoh keky ped nmi logovali et keei a vypad to, e sever Evropy se alespo letos t mimodn oblib. Pro naerpn sil volme hospdku "dole" ve mst. Bdm nad lstkem, co si dm za specialitu. Nad cenami nen poteba moc pemlet, Norsko opravdu pat mezi nejdra zem Evropy, nem cenu si tm kazit nladu a co jinho si v Norsku dt, ne nco z dar moe. Zanm ryb polvkou. No, polvkou substance hodn hust krmov omky, ve kter stoj lce, vylepen kostkami lososa, s krevetou v rohu tale a podvan s kupavou houskou nem s polvkami, kter jsem zatm jedl, vbec dnou souvislost a syt je natolik, e nic dalho u si objednvat nemusm. Znm spoustu lid, kte tyto speciality nemus, ale hodn z nich by po tto delikatese urit zmnilo nzor. Po oberstven se vydvme ke kece GCWNCZ The Mill. Na n tst nemme. Colorado ukazuje souadnice +- dvacet metr a kdy kolem ns potet prochz servrka z hospdky opodl, konme s hlednm, ppadn podezelm zevlovnm a vydvme se dl.

Pokud se dostanete do tchto konin, urit se zastavte na kece GCZWZ8 Lillehamer Kirke. Mstn hezk kostelk s pilehlm hbitovem pat k mstm, na kter stoj za to se vydat.


Pokraovn:
Norsk kekovn - st prv
Norsk kekovn - st tet
Norsk kekovn - st tvr
Norsk kekovn - st pt[ Zpět ]
©2008-2023 Rychlá rota