Geocaching nás prostě baví
Geocaching Team Rychlá rota

Norsk kekovn - st prv

Pi plnovn leton dovolen jsme se rychle shodli, e do teplch kraj se nm nechce. Pokud se tedy nechceme vydat na jih, jedin zbvajc cesta vede smr sever. A kdy na sever, tak alespo za polrn kruh.
Detaily cesty jsme vyeili operativn bez zbytench prtah a v polovin ervence u jsme sedli v autobusu s jdlem na ti tdny, stanem, spacky do -26C a hlavn nateen na krut polrn kraje (a na kekovn zvlt).


Jet ve stdiu pprav jsem provedl zsadn rozhodnut - na cestu dlouhou osm tisc kilometr nem cenu tisknout dn paprov listingy, star Garmin GPS III zrovna pehlednost ve sprv POI nevynik, take jdeme do modelu Colorado 300.
S koup nm hodn pomohl Tvrk Pete z tmu p+a+j a te u jen zbvalo prokousat se na gc.com funkc Pocket Query, podle itinere cesty vyhledat keky a ve sehrt do Colorada, kter jsme u familiern oslovovali Miluna, Libuna, Kolou, hroznej krm (bhem testovn firmwar) apod.
Dluno dodat, e funkce Find Caches Along a Route s navazujc Create Pocket Query mi pila jako betaverze ehosi, co m urit budoucnost, ale v dob mch snah mi pila pln "zvltnost". Zvlt fakt, e zpracovn probhalo v pesn danch hodinch a se spoustou omezen, prothlo sehrvn dostupnch keek na mnoho dn.

Po nonm pejezdu Nmecka a rannm trajektu byla prvnm zastavenm na cest za polrn kruh dnsk Koda.

Koda

Koda a kola - jedno bez druhho si nelze pedstavit

Na prvn pohled nm Koda pila jako celkem nezajmav msto, ale pohled druh dojem vylepil. Co urit nen mon pehldnout, jsou stovky a tisce kol zaparkovanch, ppadn pohozench, kde se jen d. V eskm argonu jde vtinou o "hajtry", asto se na ulici ani nezamykaj a problmy s krdeemi tu podle veho nejsou velk.
Koda je jedna velk rovina a cyklovat tak me pln kad. Na kole tak potkte bankovn ednici v kostmu a lodikch, pna v naletnch lakrkch, saku a kravat i maminku, kter m k pednmu kolu svho bicyklu pidlanou krytou dvousedaku pro sv dv mal ratolesti.
Radnice se evidentn o kolae star, take maj po mst sv vyhrazen jzdn pruhy, dokonce vlastn semafory a pokud kolo zrovna nemte po ruce, po mst jsou kolostojany, kde si mete za zlohu dvaceti korun kolo vypjit a na ktermkoli dalm vpjnm stojanu ho zase vrtte.

Na prochzku po Kodani jsme dky povinn bezpenostn pestvce naich idi mli cel den, tedy spoustu asu. Nastartoval jsem Koloue a prvn keka, GCN62P HCA 1875, pr destek metr od ns byla v hledku. Vnovan je velkmu pohdki Hansu Christianu Andersenovi a velikost? nano magnetka.
To ns moc nepotilo, ale co, jdeme zalogovat. Na mst finlky ns pivtalo nmstko s pilhajc typroudovou silnic, po krtk rekognoskaci jsem keku zahldl pichycenou zespoda na zbradl. Pohled na souadnice na displeji nebyl povzbudiv, jak jsme si pozdji mnohokrt ovili, pr (destek) metr sem nebo tam pi zamovn keky v Dnsku a Norsku nikoho moc netrp a jen jsem si s lehkm povzdechem pipomenul diskuse na eskch geofrech, kde jsou za podobn odchylky ownei tm kiovni.

Mal mosk vla

Mal mosk vla

Jako nejlep zpsob jak poznat Koda se ukzalo vodn taxi. Za edest dnskch korun je mon koupit si hodinovou okrun vyhldkovou plavbu po kodaskch kanlech i s prvodcem, kter krom dntiny a anglitiny po zjitn, e je na lodi i pr turist ze slunnhu jihu, s vkladem pechzel do plynul italtiny. Hodina na lodi bhem jeho vkladu ubhla jako nic, dn drmolen a valen letopot se nekonalo a vyhldkov plavba byla skvlou poznvac zbavnou show po mstnch pamtkch.

Bhem na prochzky po mst poet zalogovanch keek pjemn rostl, msto je kekami doslova propikovno. V drtiv pevaze jde samozejm o oblbenou velikost nano, mimo hlavn centrum jsou pak k vidn i klasick filmovky a v nkolika ppadech i small velikost, zastoupen tabatrkami, krabikami od pastilek apod. Pobl hlavnho vlakovho ndra jsme objevili i jednu regular GC1794T The Spark Plug v dut kovov noze laviky na ostrvku p zny.
To u se n as krtil, take jsme se nezdrovali, zalogovali, vloili TB a v nedalek hospdce svlaili hrdla ernm Staropramenem po padesti korunkch dnskch. A to pivko, to mlo z!


Pokraovn:
Norsk kekovn - st druh
Norsk kekovn - st tet
Norsk kekovn - st tvr
Norsk kekovn - st pt[ Zpět ]
©2008-2023 Rychlá rota