Geocaching nás prostě baví
Geocaching Team Rychlá rota

Listing kešky

Tento článek nemá za cíl apelovat na tvůrce listingu, aby svým dílům vtiskli pečeť ceněného literárního díla, ale podívat se technickou stránku tvorby listingu a na jeden aspekt tohoto procesu, který ztrpčuje život nejednomu majiteli přístrojů typu Colorado.

Popisy k jednotlivým keškám, tak je vidíte na geocaching.com, jsou téměř vždy vytvořeny s použitím značek jazyka HTML.
Jako běžný uživatel webu s HTML nemusíte vůbec přijít styku – i jednoduché osobní stránky se dají vytvořit pomocí mnoha nástrojů aniž uvidíte jedinou HTML značku a i kancelářské programy dnes standardně nabízí export do HTML na pár kliknutí myší.

Co je to vlastně HTML? Je to zkratka pro Hypertext Markup Language (hypertextový značkovací jazyk), který pro formátování dokumentu používá definované značky (tagy). Výsledný dokument je pak možné zobrazit zobrazení pomocí některého z mnoha prohlížečů webových stránek. Jazyk HTML již není vyvíjen a je postupně vytlačován novým značkovacím jazykem – XHTML a XML. Jinak řečeno, pokud chcete například zvýraznit text tučně, použijete značku b, barvu písma změníte pomocí značky font color= a odřádkování dosáhnete značkou br.

Není důvod, aby byl autor listingu kešky zároveň i webmasterem – geocaching je o něčem úplně jiném – a hodně kečerů vytváří listing pro ně tím nejjednodušším způsobem:
  • napsat popis kešky ve Wordu
  • zformátovat si ho podle svých představ
  • uložit jako HTML
  • a vložit výsledný kód jako popis kešky
MS Word se samozřejmě snaží zachovat původní formátování nativního souboru .DOC i ve formátu HTML. Pomáhá si tzv. CSS styly.

Co je to CSS? Je to zkratka pro standard Cascading Style Sheets, který používá jednoduchý model oddělující styl stránky od jeho obsahu.
Definice CSS může být vložena do stránky, nebo může být použita pro více stránek a definuje tak vzhled (styl) všech HTML značek ve stránce, nebo všech stránek na serveru. Takto můžeme jednoduše, rychle a efektivně měnit vzhled stránky - od velikosti, stylu a barvy textu po mezery mezi znaky a řádky, okraje a mezery kolem prvků, přesné umístění na stránce ad.


Malý příklad:

Původní text:
V souvislejších ulicních radách se domy nalézají pouze u již zmínené križovatky ulic Novohradská a Ke studánce a ješte ve Velenické ulici. V prubehu druhé poloviny 20. století došlo k dotvorení pravoúhlé ulicní síte obce a byla zde vybudována železnicní zastávka. Tato prošla v nedávné dobe, spolu s celou tratí do Ceských Velenic, modernizací a zástavba je nyní od železnicní trati oddelena protihlukovou stenou. V dolní cásti obce býval hostinec s velkým spolecenským sálem, ale ten byl v devadesátých letech premenený na malou výrobnu jedné soukromé firmy.
totiž ve skutečnosti vypadá takto..

Listing kešky..ačkoliv by mohl vypadat třeba tak:

Listing keškyMožná prkotina, zdá se, ale někdy zásadní.
Pokud se takto formátovaný dokument pokusíte zobrazit v méně sofistikovaném prohlížeči než je Firefox, Internet Explorer apod., nebo si místo tisku papírového listingu popis kešky nahrajete přímo třeba právě do Colorada, dostáváte pouze změť znaků hovorově označovaného jako „rozsypaný čaj“.

Rozdíly na displeji Colorada jsou patrné:

Listing keškyListing keškyKromě nulové informační hodnoty listingu často dochází vlivem dosažení maximální velikosti popisu (velikost takových dokumentů bývá až řádově vyšší) k ořezání popisu kešky a pokud si uvědomíte, že na konci bývají uváděné Waypointy a další podstatné informace, má kečer v terénu velký problém.

Samozřejmě, existují různé konvertory listingu, ale ne vždy na ně bývá čas. Tisk listingu určitě tyto problémy bezezbytku vyřeší, ale pokud mohu nést všechny potřebné informace přímo v navigaci, netřeba plýtvat papírem, o cenách tiskových náplní nemluvě.

Není třeba požadovat, aby se kečer stal i webmasterem, ale pokud připravujete jednoduchý listing, možná nebudete potřebovat Word a vystačíte se základní sadou HTML značek – těch opravdu potřebných pro vytvoření listingu není více jak deset a spousta lidí to ocení.

Pro účely ukázek jsem použil dvě v mém Coloradu uložené českobudějovické kešky, bez jakékoliv snahy o hodnocení jejich kvality.[ Zpět ]
©2008-2023 Rychlá rota