Geocaching nás prostě baví
Geocaching Team Rychlá rota

Listing keky

Tento lnek nem za cl apelovat na tvrce listingu, aby svm dlm vtiskli pee cennho literrnho dla, ale podvat se technickou strnku tvorby listingu a na jeden aspekt tohoto procesu, kter ztrpuje ivot nejednomu majiteli pstroj typu Colorado.

Popisy k jednotlivm kekm, tak je vidte na geocaching.com, jsou tm vdy vytvoeny s pouitm znaek jazyka HTML.
Jako bn uivatel webu s HTML nemuste vbec pijt styku i jednoduch osobn strnky se daj vytvoit pomoc mnoha nstroj ani uvidte jedinou HTML znaku a i kancelsk programy dnes standardn nabz export do HTML na pr kliknut my.

Co je to vlastn HTML? Je to zkratka pro Hypertext Markup Language (hypertextov znakovac jazyk), kter pro formtovn dokumentu pouv definovan znaky (tagy). Vsledn dokument je pak mon zobrazit zobrazen pomoc nkterho z mnoha prohle webovch strnek. Jazyk HTML ji nen vyvjen a je postupn vytlaovn novm znakovacm jazykem XHTML a XML. Jinak eeno, pokud chcete napklad zvraznit text tun, pouijete znaku b, barvu psma zmnte pomoc znaky font color= a oddkovn doshnete znakou br.

Nen dvod, aby byl autor listingu keky zrove i webmasterem geocaching je o nem pln jinm a hodn keer vytv listing pro n tm nejjednodum zpsobem:
  • napsat popis keky ve Wordu
  • zformtovat si ho podle svch pedstav
  • uloit jako HTML
  • a vloit vsledn kd jako popis keky
MS Word se samozejm sna zachovat pvodn formtovn nativnho souboru .DOC i ve formtu HTML. Pomh si tzv. CSS styly.

Co je to CSS? Je to zkratka pro standard Cascading Style Sheets, kter pouv jednoduch model oddlujc styl strnky od jeho obsahu.
Definice CSS me bt vloena do strnky, nebo me bt pouita pro vce strnek a definuje tak vzhled (styl) vech HTML znaek ve strnce, nebo vech strnek na serveru. Takto meme jednodue, rychle a efektivn mnit vzhled strnky - od velikosti, stylu a barvy textu po mezery mezi znaky a dky, okraje a mezery kolem prvk, pesn umstn na strnce ad.


Mal pklad:

Pvodn text:
V souvislejch ulicnch radch se domy nalzaj pouze u ji zmnen kriovatky ulic Novohradsk a Ke studnce a jete ve Velenick ulici. V prubehu druh poloviny 20. stolet dolo k dotvoren pravohl ulicn ste obce a byla zde vybudovna eleznicn zastvka. Tato prola v nedvn dobe, spolu s celou trat do Ceskch Velenic, modernizac a zstavba je nyn od eleznicn trati oddelena protihlukovou stenou. V doln csti obce bval hostinec s velkm spolecenskm slem, ale ten byl v devadestch letech premenen na malou vrobnu jedn soukrom firmy.
toti ve skutenosti vypad takto..

Listing keky..akoliv by mohl vypadat teba tak:

Listing kekyMon prkotina, zd se, ale nkdy zsadn.
Pokud se takto formtovan dokument pokuste zobrazit v mn sofistikovanm prohlei ne je Firefox, Internet Explorer apod., nebo si msto tisku paprovho listingu popis keky nahrajete pmo teba prv do Colorada, dostvte pouze zm znak hovorov oznaovanho jako rozsypan aj.

Rozdly na displeji Colorada jsou patrn:

Listing kekyListing kekyKrom nulov informan hodnoty listingu asto dochz vlivem dosaen maximln velikosti popisu (velikost takovch dokument bv a dov vy) k oezn popisu keky a pokud si uvdomte, e na konci bvaj uvdn Waypointy a dal podstatn informace, m keer v ternu velk problm.

Samozejm, existuj rzn konvertory listingu, ale ne vdy na n bv as. Tisk listingu urit tyto problmy bezezbytku vye, ale pokud mohu nst vechny potebn informace pmo v navigaci, neteba pltvat paprem, o cench tiskovch npln nemluv.

Nen teba poadovat, aby se keer stal i webmasterem, ale pokud pipravujete jednoduch listing, mon nebudete potebovat Word a vystate se zkladn sadou HTML znaek tch opravdu potebnch pro vytvoen listingu nen vce jak deset a spousta lid to ocen.

Pro ely ukzek jsem pouil dv v mm Coloradu uloen eskobudjovick keky, bez jakkoliv snahy o hodnocen jejich kvality.[ Zpět ]
©2008-2023 Rychlá rota