Geocaching nás prostě baví
Geocaching Team Rychlá rota

Kde se vzal geocaching?

Povdom o tom, co je geocaching, cache nebo GPS m patrn vtina lid, kte se s touto hrou setkali. Kde se ale geocaching vzal? Kde je pramti, Keka vech keek a kdo a kde j schoval? A jak dlouho se vlastn tato hra hraje?

Geocaching (i GPS Stash Hunt, jak se tato hra pvodn nazvala) nem sv koeny tak star, jak by se mohlo zdt. Dokonce nejsou ani tak star, aby je keeri mohli spojovat se starmi dobrmi asy svho mld (nebo-li vku dinosaur, jak by mnoz -teens hbit dodali). Tam spadaj, konkrtn do roku 1973, potky GPS systmu jako takovho. V roce 1995 byl systm oficiln peveden do pln operan zpsobilosti jako pesn lokalizan a navigan prostedek - ovem pouze pro vojensk ely.
Civiln vyuit bylo zateno umle zanenou chybou, pesnost zamen pozice byla v prmru 50 - 200 metr.

Zlomov okamik nastal 2. kvtna 2000, kdy se rozhodnutm vldy Spojench stt americkch zruila degradace pesnosti zamen a pesnost GPS se rzem zvila na metry.

V internetovch diskuzch se hned zaalo eit, jak tto pesnosti vyut. Jist Dave Ulmer nsledujc den, tedy 3.kvtna 2000, umstil do lesa v Oregonu schrnku (no, schrnku, pesnji eeno to byl kbelk o obsahu necelch dvaceti litr..) a do diskusn skupiny poslal nsledujc pspvek:

Well, I did it, created the first stash hunt stash and here are
the coordinates:

N 45 17.460
W122 24.800

Lots of goodies for the finders. Look for a black plastic bucket
buried most of the way in the ground. Take some stuff, leave
some stuff! Record it all in the log book. Have Fun!

Stash contians: Delorme Topo USA software, videos, books, food,
money, and a slingshot!

Ti, kdo ji nali, si z n podle autorovch dispozic mohli nco vzt a zanechat zde nco svho knihy, CD, software. Patrn nejzajmavjm pedmtem se stala plechovka fazol, nyn asi nejznmj plechovka fazol vech dob, kter se stala prvnm trakovacm pedmtem geocachingu TBGJAA s phodnm nzvem O.C.B. (Original Can of Beans). Najt tuto plechovku ale ani pi nejlep vli patrn nebude mon, vzhledem k jmm, kter ji asem potkaly, je nyn "zakonzervovna" v plexisklolovm boxu a pi nkterch eventech je mon zalogovat "Discovered It".


O.C.B.

O.C.B. (Original Can of Beans)


Sama keka byla nkolikrt zniena o zase obnovena, nyn ji ale neexistuje. Na jejm mst ale mete nalzt keku GCGV0P ORIGINAL STASH TRIBUTE PLAQUE a tuto plaketu:


O.C.B.Bhem nkolika dn se v USA objevily dal podobn schrnky a do mesce byl na Internetu web, kam se daly pst dojmy a zitky z hledn. Slovo geocaching bylo poprv pouito 30. kvetna 2000.


A jak byly zatky geocachingu u ns?

Prvn keka u ns vznikla u 1.ervna 2001 - stala se j keka GCE50 Tex-Czech. Bhem nsledujcch dvou let pak vzniklo celch ptadvacet ke - co je dnes nkdy otzka pr dn Smile. A podle rakerovho rstu novch ke a potu keer z naich ivot geocaching hned tak nevymiz.


[ Zpět ]
©2008-2023 Rychlá rota