Geocaching nás prostě baví
Geocaching Team Rychlá rota

Vprava do e mrtvch

Prask ke GC13QK0 Styx ns lkala ji dlouho. I k nm na dln jih se donesly historky z podsvt a tak jsme se spolu s tmem p+a+j rozhodli keku zalogovat pi nejbli vhodn pleitosti. A kdy tato chvle nastala, nevhali jsme ani minutu.

Fze prvn pprava

Tuto fzi jsme rozhodn nepodcenili ani v nejmenm detailu. Krom pracovnch overal, holnek, reflexnch vest a ochrann pilby jsme pibalili i doporuen skejt, nkolik sad nhradnch bateri, samozejm nkolik svtilen a fok pro dokumentan ely.

Na prvn pohled se to nezdlo, ale vechny tyto propriety celkem snadno zaplnily zavazadlov prostor naeho pibliovala. Posledn pohledov kontrola, rychl vaha co vechno jsme zapomnli a bude nm tak v nejnevhodnj chvli chybt a vyrazili jsme se ponoit do bahna praskho velkomsta.


Promna

Promna


V pl dest jsme v Podol a pmo na ulici nastv kouzeln promna dvou mladch, krsnch a spnch zamstnanc kategorie THP na mlad, krsn a spn zamstnance kategorie D. Za nkolik minut by ns od dlnk z nedalek stavby rozeznal jen mlokdo. No, mlokdo.. bhem pesunu ke vstupu do podzem ns nevcn pohledy praskch idi popojdjcch v bn rann prask doprav ubezpeuj, e tu skateboard nepat mezi bnou pracovn vbavu.


Fze druh odlov zan

Jsme ped vstupem do Hdova krlovstv. Zdolvme posledn zbradl dlc ns od e mrtvch a vydvme se do tmy, kam nikdy nepronikne by jen jedin paprsek jasnho slunce. Teou zde temn eky a vedou sem propasti z povrchu zemskho. Pes zmrazujc posvtnou eku Styx pev Chron ve sv zpuchel pramici ty, kte mu zaplat minci
Denn svtlo za nmi miz, zapnme baterky a vzpomnme na pohodovou ppravnou keku Myka Zlodjka.


Posledn pohled na Eku a vydvme se do tmy

Posledn pohled na Eku a vydvme se do tmy


Po nkolika destkch metr nachzme ve vce pldruhho metru prvn mon rozcest, to je ale dobe zabednn a tak se vydvme dl.
Uli jsme odhadem njak ti stovky metr a v kuelu svtla se objevuje to, co hledme st chodby, nemajc na vku vce jak metr dvacet. V jejm st je zaklnn skejt. Nenarazil neznm naruitel klidu mrtvch na Kerbera? A co se skrv v temnotch? V uch mi zn variace na pse Klobouk ve kov od Jaroslava Jeka: "Kdo to ve tm zmizel? Odkud el a kam? Jak to ml svzel, e byl ve tmch sm?"


Oputn skejt v temnotch

Oputn skejt v temnotch


Jdeme na bobek a nome se do st kanlu. Po zdoln prvnch pkrch deseti metr se chodba narovnv a ke slovu pichz skejt. Zkoume, jak ho nejlpe vyut: pozadu a odstrkovat se nohama? Gumovky vesele klouou po cihlov stn. Na bicho a odpichovat se rukama? Fyzicky to nen pro ns nejvhodnj zpsob pohybu. Jedin pouiteln dopedn pohyb je zapt se o skejt rukama a odpichovat se nohama.


Pete z p+a+j tmu v Hdov i

Pete z p+a+j tmu v Hdov i


Zdolvme prvn destky metr v zkm prostoru. Nevm, zda je zdej mikroklima proti vnjmu podneb o tolik pznivj, ale zanme se potit. Chodba se zd nekonen. Narme na prvn kalu bahna, zdolvme ji malmi krky ala kaenka a jede se dl. V dli vidme slabouk denn svtlo. e by to bylo snad ono svtlo na konci tunelu, jak se prav v listingu? Chyba lvky je to jen kanlov poklop nad nmi, po kece ani pamtky.
Pokraujeme. Z dli se tu a tam nese dunn, nsoben ozvnou. U o ns Hdes v?
Sleduji, zda se nebl dal kalu bahna a najednou dostvm do hlavy rnu, a se mi podlom ruce na jednom mst je o deset centimetr snen podhled a j si blahoem za npad vybavit se ochrannou pilbou.
Po dalch nekonench minutch cesty slyme vodu a v tunelu se objevuje slab svtlo v dli ped nmi. e u bychom snad byli na mst? Doufme, e ano, v praskm podzem u jsme asi dvacet minut a odhadujeme, e ti stovky metr by u za nmi bt mohly.

Nadje se bleskov mn ve skutenost, ano! Mme keku Styx v rukou!


ipene z tmu rok prv zalogoval Styx

ipene z tmu rok prv zalogoval Styx


Zalogujeme se, kontroln pohled do listingu a.. .opravdu se mme vrtit zpt ke Styxu..
Otme a vydvme se zpt.


Fze tet daylight

Cesta zpt ubh rychleji, ke kece jsme museli pekonvat samospd a zemsk gravitace nm te pohyb usnaduje. Na snen podhled si u dvm pozor, mjme ho bez problmu, Hdes se nm kodolib mst o pr metr dle bhem karkovn pes bahno mi do jeho nejhlubho msta z kapsy pad fok. Snam se ho z nejhorho ott o overal, ale ltka nesaje a jemn bahno spe roztrm na nkolik mst, kde jet nebylo. Marn snaha, uvidme co s tm, a se dostaneme ven, jet e ten fok nen mj
Mjme utsnnou kanlovou achtu, poskytuje alespo prostor na krtk narovnn se a mal odpoinek.


Tudy cesta nevede..

Tudy cesta nevede..


Styx se bl, poutm ped sebou skejt, z dli se ozve plouchnut a j pdm za nm (bez toho plouchnut, aby mi prkno nevzala voda).
Nevracme se zpt stejnou cestou, ale podle listingu se vydvme dle do hloubi podzem. Meme jt vzpmeni a tak cesta vesele ubh. Po dalch nkolika destkch metr nachzme vchod. Opatrn odstrkuji poklop, co kdybych se objevil uprosted silnice, ale vidm trvu, poklop jde na stranu a ped nejprve zkoprnlmi, po chvilce rozesmtmi tvemi chodc vylzme na denn svtlo.
Nhodn divci se asi mus dobe bavit e se kousek od chodnku a od ulice zvedne poklop a z nho vylezou njac elasov, to asi nen nic neobvyklho, ale e ped nimi z kanlu vylet i skejty a ob zamazan existence se zanou naden fotit, to asi jen tak nevid :)


Fze tvrt mme to za sebou!

Ne jsme vkroili do podsvt, mli jsme jen matnou pedstavu, co ns ek. Hodinov dobrodrustv v podzem ns ale nadchlo.
e odlov rozhodn nen pro klaustrofobiky neteba patrn zdrazovat a pedstava det nad nmi nsledovanho vodou proudc v kanle nebyla pjemn, urit se vyplat sledovat poas.
Ns dn nepjemnost nezastihla, dokonce i fok se podailo zachrnit a tak, mte-li v srdci alespo kousek dobrodruha, urit se do Hdovy e vydejte, tahle keka za to stoj!


[ Zpět ]
©2008-2023 Rychlá rota