Geocaching nás prostě baví
Geocaching Team Rychlá rota


Fotoatelier Seidel


2. ríjna 1859 se v obci Hasel na Decínsku narodil Josef Seidel, jedna z našich nejvýraznejších osobností fotografie prelomu devatenáctého a dvacátého století.

Po vyucení fotografem vandroval jako fotografický pomocník v Sedmihradsku, Uhrách, Cechách a Rakousku. Dva roky pracoval také ve Vídni u firmy, která vyrábela fotografické desky.

Josef Seidel
Roku 1887 byl Josef Seidel v Prachaticích a tehdy zrejme porídil první krajinárské fotografie Šumavy. V roce 1888 se stal vedoucím ceskokrumlovského fotoateliéru Gottharda Zimmera (1847—1886), který po smrti fotografa vedla jeho manželka Karolina. Po dvou letech fotografický ateliér v zahrade domu v Linecké ulici c.p. 64 prevzal.

Všestranný a talentovaný Seidel brzy dosáhl znacných úspechu a vehlasu. Vedle portrétování, jemuž se venovala vetšina fotografu, se Seidel soustredil na fotografování krás Šumavy, a to po všechna rocní období. Patril k prukopníkum lyžování a k prvním fotografum, kterí za svými motivy jezdili na lyžích. V léte zase využíval ke svým cestám bicykl a pozdeji i motorové kolo. Od roku 1905 zacal Seidel ke svým výletum na Šumavu používat motocykl Laurin-Klement (ctyrtakt s šesti konskými silami pri objemu 500 ccm), což jeho cestování znacne urychlilo.

Roku 1891 zacal ve spolupráci se slezským fotografem Adalbertem Rehnertem kopírovat své zábery také na diapozitivy (formátu 8 x 8 cm). Pozdeji se diapozitivu, z nichž nekteré byly mistrne kolorovány, využívalo také k prednáškám.

V téže dobe vytvoril první panoramatické snímky, kolem roku 1920 napr. panorama Šumavy jako leporelo skládající se z 28 záberu. Na mistrovském záberu z Kleti se mu podarilo zachytit i vzdálené vrcholky Alp, tycící se za Šumavou.
Šumavská vyhlídka na Alpy

Seidlovo významné experimentátorské období zapocalo s užíváním autochromu, první v praxi rozšírené techniky barevné fotografie. Josef Seidel patrí k prvním profesionálním fotografum u nás, kterí techniky autochromu použili k vydávání barevných pohlednic, z nichž nejstarší byly možná vydány již roku 1910.
Ceský Krumlov s kostelem sv. Víta, foto Josef Seidel 1907
V této dobe mel již Josef Seidel pri svém fotografickém závode prosperující vydavatelství, které vydávalo v ruzných formátech jeho fotografie – pohlednice v nákladu od 100 do 1000 ks od jednoho záberu. Nejvetší úspech mely prý pohledy ze Spicáku a šumavská jezera. Je charakteristické, že do negativu byl casto vkopírován i text s popisem námetu a signaturou fotografa.

Roku 1905 byl prestaven dum s ateliérem, jehož podoba se zachovala do dnešní doby. Dum se tak stal zcela ojedinelou technickou a kulturní památkou. Prístavba domu byla možná dárkem ke snatku, k nemuž se Josef Seidel rozhodl v pomerne pozdním veku.

21. kvetna 1908 se narodil syn František, pokracoval v otcových stopách a jako sedmadvacetiletý prevzal po smrti svého otce Josefa 21. ríjna 1935 ateliér, který vedl až do roku 1949, kdy byla firma komunisty zrušena a cást archivu negativu zabavena tehdejším Ministerstvem informací a osvety. Seidelovy pohlednice s krajinnými motivy pak v 50. letech vydávalo státní nakladatelství Orbis.

Horice na Šumave, foto Josef Seidel 1912
Seidel zanechal na svých tisícovkách dochovaných negativu obsahem i rozsahem zcela mimorádné dílo podrobne zachycující jihovýchodní cást Šumavy. Jeho námetový rejstrík byl velmi široký: sahal od ateliérových portrétu a snímku skupin až po zachycení ruzných postav a typu Pošumaví. Krajinárské snímky doplnovaly snímky architektury vcetne interiéru, snímky z pracovního prostredí a zábery z nejruznejších slavností vcetne známých Pašijových her v Horicích. Snímky poskytují detailní fotodokumentaci mest vcetne jednotlivých ulic a námestí, vesnic, kostelu aj. památek, prírody a krajiny. Podarilo se na nich zachytit celou radu obtížne prístupných, dnes mnohdy již zaniklých míst. Žánrove obrázky vedly až k postižení každodennosti, všedních chvil života a práce i rekreace a sportu.
Lze ríci, že Seidel se stal nejvernejším obrazovým kronikárem Šumavy. Rozsah díla vedl k cetnému využívání snímku v casopisech i knihách, jejichž výcet by byl vskutku obsáhlý. Predstavit starou Šumavu na fotografiích bez Seidlových záberu by bylo nemožné.

Volary, Soumarská ulice, foto Josef Seidel 1905
Seidlovy fotografie jsou výjimecné svou geografickou monotematicností. Šumavu a Pošumaví však predstavují ve vzácné celistvosti a rozmanitosti. Tím je Seidlovo dílo težko srovnatelné s dílem jiného profesionálního fotografa v Cechách v tomto období. Predevším tato skutecnost staví Josefa Seidla mezi nejvýznacnejší fotografy své doby.

Pripomenme ješte, že druhým významným fotografem Šumavy Seidlovy doby byl Josef Wolf (1864 – 1938, jeho ateliér byl také v Ceském Krumlove), který se svými syny zachoval rovnež strhující dokument ze Šumavy, Ceského lesa a Chebska, odkud se normální všední život v symbolickém i skutecném smyslu po roce 1945 vytratil.

Prineste si tužku, prosím! - Bring your own pen, please!

Jen nekolik metru od cache se nachází Museum Fotoateliér Seidel, jehož expozici doporucujeme navštívit - okouzlí Vás atmosféra 20. – 30. let, množství unikátních dobových snímku, fotopohlednic, sklenených negativu, dochovaných a stále funkcních fotoaparátu, zvetšovacích prístroju nebo zarízení fotokomory.

If you are interesting in old-time photograps we advice to visit exposition of Museum Fotoateliér Seidel situated only few meters from cache which will intrigue you with the well-preserved atmosphere from the 20’s and 30’s and a number of unique period photos, photo postcards, glass negatives as well as original but still functioning instruments such as photo cameras, magnifiers or dark room equipment.

source: wikipedia.org, www.ckrumlov.cz
©2008-2021 Rychlá rota