Geocaching nás prostě baví
Geocaching Team Rychlá rota

Rychlá rota

CWG Rychlá rotaDo dějin geokešingu se výrazným písmem zapsal 4.únor 2008, den, kdy jsme ulovili naši první kešku. Patrně nepřekvapí, že šlo o místní kešku GCXC3M - U jezu
S prvními geokrůčky nám pomohl Drsňák Pete ze spřáteleného týmu p+a+j. Bylo to skvělé a geokešingu jsme okamžitě propadli.

Od tohoto památného únorového dne nám dramaticky poklesl počet přesčasových hodin, řešíme nástrahy vědních oborů o kterých jsme dosud měli pouze mlhavou povědomost a míjíme-li kteroukoliv kapličku či strom, sondujeme, kam by se mohla schovat keška.


A kdo se to vlastně skrývá za názvem Rychlá rota?

Eška ipene právě přežil Krále Šumavy
Eška - vybavená skvělým geoinstinktem. Když už nevíme kde hledat, Eška sáhne a má. ipene - hlavní obor činnosti: navigace.
Zvláštní znamení: rád si sahá na dno sil během MTB cyklomaratonů.
Jeliman Fucík
Jeliman - navenek to nedává moc znát,
ale z každé kešky má radost.

Fucík - no, není každý den posvícení..
Peťas
Peťas - hledá dobře, hledá rád a je-li v zimě pro zalogování potřeba
třeba rýžovat český granát, neváhá ani minutu.




Otík
A samozřejmě Otík
Neohrožený pes obranář.
©2008-2023 Rychlá rota